Image Image

Hoe werkt de vraagwijzer?

lke inwoner van Barendrecht kan bij de Vraagwijzer terecht. Er is nadrukkelijk aandacht voor ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers en mantelzorgers. 

De medewerker van de Vraagwijzer verheldert in een gesprek samen met u de vraag. Uw privacy is daarbij natuurlijk gewaarborgd. De dienstverlening van de Vraagwijzer is gratis en onafhankelijk. De medewerker van de Vraagwijzer zal nooit wat opdringen, maar altijd in goed overleg zoeken naar de beste oplossing(en).

Image