Image Image

Meer over vraagwijzer

Image

Speciaal opgeleide consulenten helpen bewoners in een persoonlijk gesprek verder. Zij gaan ook op zoek naar de vraag achter de vraag. Als een mevrouw slecht ter been is, wordt er niet alleen gekeken welke zorg zij misschien nodig heeft, maar ook of een aanpassing in huis ervoor kan zorgen dat zij nog thuis kan blijven wonen. Of dat er bijvoorbeeld hulp in de huishouding of een invalidenparkeerplaats geregeld moet worden. Ook weten de Vraagwijzerconsulenten hoe mensen met een handicap of ziekte een persoonsgebonden budget kunnen aanvragen of hoe mensen met een kleinere beurs in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage van de gemeente voor bijvoorbeeld een lidmaatschap voor een sportclub.

Wonen

Image

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan vaak met (tijdelijke) zorg aan huis. Als de woning niet meer geschikt is door een verandering in de gezondheid van de bewoner zijn er woningaanpassingen mogelijk. Ook kan een andere woning een oplossing zijn. Personen die snel een aangepast huis nodig hebben kunnen een urgentieverklaring aanvragen. Het kan ook zijn dat verblijf in een zorgcentrum nodig is en dat dat een nieuw thuis wordt.

De Vraagwijzer kan helpen bij een aanpassing in huis of een individuele voorziening. Ook bij het invullen van de aanvraag voor een urgentieverklaring om snel een aangepast huis te kunnen betrekken helpen wij u graag. Ook hebben wij de juiste contactpersonen als het om wonen voor mensen met een beperking gaat.

Welzijn

Image

Het welbevinden thuis, in de wijk en in de stad kan door van alles beïnvloed worden. In Barendrecht zijn er diverse organisaties die personen helpen. Bijvoorbeeld met de administratie, maaltijden, sociale activiteiten of andere bezigheden.

Voor mensen die problemen hebben met hun administratie is er de ouderenadviseur of het Bureau Sociale Raadslieden. Desgewenst maken wij een afspraak voor u, maar u mag dit natuurlijk ook zelf regelen. Als het om dienstverlening aan mensen met een beperking gaat, zijn er in Barendrecht goede mogelijkheden. Hierover, maar ook over mantelzorg, maaltijdvoorzieningen en activiteiten kunnen wij u informatie geven.

Zorg

Image

Veranderingen in de gezondheid kunnen betekenen dat er zorg nodig is. Dit kan voor even of voor een lange periode zijn. Bij iemand thuis of in een zorginstelling. Door professionals of misschien liever door een familielid of naaste.

Mocht u hulp in de huishouding nodig hebben, kunnen wij u vertellen welke aanbieders er zijn. Ook kunnen wij u uitleg geven over het persoonlijk budget, zodat u eventueel zelf voor hulp in de huishouding kunt zorgen. Met de WMO aanvraag hiervoor kunnen wij u desgewenst helpen.

Vraagwijzer is er niet voor indicaties en toezeggingen, wel kunnen wij u direct de weg naar de juiste persoon/instelling wijzen en/of u helpen met het invullen van aanvragen.

inkomensondersteuning

Veel kosten die mensen maken komen geregeld terug: de huur, rekeningen van gas-water-licht, geld voor boodschappen en nieuwe kleding, noem maar op. Om te kunnen leven heb je geld nodig. Niet iedereen heeft een baan met voldoende inkomen. Dan kan de overheid op allerlei manieren bijspringen met aanvullingen en uitkeringen. In bepaalde situaties is het mogelijk aanspraak te maken op inkomensondersteuning.

Bij Vraagwijzer kunt u informatie krijgen over de bijstand, de bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening. Ook over huur- en zorgtoeslag, (gedeeltelijke) kwijtschelding gemeentelijke heffingen en de Voedselbank kunnen wij u informeren. Ook hier heeft Vraagwijzer alleen een advies-, informatie- en doorverwijsfunctie. Een aanvraag bij de Voedselbank kunnen wij wel voor u verzorgen.